ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – כבוד השבת בבגדים

ג – ר' צדוק על בגדי שבת

קדושת שבת (מאמר ה, אות ד): "ועל כן אמרו (שבת קיג, ב, על רות) ושמת שמלותיך אלו בגדים של שבת, דדייקא משמלותיך, שהבגדים אין להם שייכות לעצם האדם שיהיה נקרא שמלותיך, דמשמע שמיוחדים אליה, ושהם שלה ביחוד, ומה יחוד יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כבוד השבת בבגדים | כתיבת תגובה

ד – ללכת בבגד אחד כמה שבתות

כתב במ"ב רמב, ה, שלפי תקנת עזרא אין ללכת בחלוק אחד כמה שבתות. ע"כ. אמנם זה אמור לגבי לבנים וחולצה, אבל מכנסיים וחליפה, כל זמן שהם נראים נקיים ומגוהצים אין נוהגים לכבס כל שבת. כי אין בכך כבוד לשבת, ומנגד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כבוד השבת בבגדים | כתיבת תגובה

א – האם מותר לכבס לכתחילה ביום שישי לכבוד שבת

בשש"כ מב, הערה יג, כתב, שרק בדיעבד אם לא הספיק לכבס ביום חמישי יכול לכבס כיום במכונת כביסה. ויש אומרים שכיום שמכבסים במכונת כביסה, אף לכתחילה מותר לכבס ביום שישי. כ"כ בעולת יצחק (א, ו),  שאין נתינתן למכונה חמורה ממסירתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כבוד השבת בבגדים | כתיבת תגובה

ב – בגדי לבן בשבת

האר"י נהג ללבוש ארבעה בגדי לבן בשבת, מלבוש עליון ותחתון, אזור וחלוק. והובאו דבריו בכה"ח רסב, כד. ובבאו"ה 'בגדים' כתב, שאם הדבר נראה כיוהרא אין ללבוש לבן. ובא"ר ד, הוכיח משבת קמז, א, שחכמים הלכו בבגדים שחורים בשבת (שהעירו שאסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - כבוד השבת בבגדים | כתיבת תגובה