ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – איסור עשיית מלאכה בערב שבת

א – איסור עשיית מלאכה משעת המנחה

כתבתי שעיקר טעם האיסור הוא מכבוד שבת, שאין ראוי לעסוק במלאכה בשעות הסמוכות לשבת. ומתוך כך מובן גם שיש חשש שאם יעסוק במלאכתו יתרשל בהכנות לשבת. ולא רציתי לכתוב שהעיקר הוא כדי שיכינו את צרכי השבת, מפני שמצינו שלסוחרים מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - איסור עשיית מלאכה בערב שבת | כתיבת תגובה

ב – איסור הליכה יותר מג' פרסאות בערב שבת

סוכה מד, ב: "אמר אייבו משום רבי אלעזר בר צדוק: אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר משלש פרסאות. אמר רב כהנא: לא אמרן אלא לביתיה, אבל לאושפיזיה – אמאי דנקיט סמיך. ואיכא דאמרי אמר רב כהנא: לא נצרכא אלא אפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - איסור עשיית מלאכה בערב שבת | כתיבת תגובה