ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת

א – במקום הפסד וכשיש ספק אם המלאכה רועשת

בהלכות שבת בשבת ב, כא, סיכם את דברי הראשונים והאחרונים, והסיק שהואיל ורוה"פ החמירו כדעת רבה, יש לאסור פעולה שמרעישה, ורק במקום 'הפסד מרובה' אפשר להקל. אולם יש להעיר על דבריו, שהואיל והמחלוקת בדברי חכמים, ממילא יש מקום להקל בכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת | כתיבת תגובה

ב – הפעלת ממטרות האם נחשבת כמלאכה מרעישה

בציץ אליעזר ד, לא, כתב שקול הממטרות אינו חזק. וגם אליבא דרבה, שכך פסקו ר"ח, תוס' ודעימיה, אין בזה איסור. והסברה ברורה, שהדוגמא לאיסור לפי רבה, היא הפעלת טחנת קמח, והרעש שלה עצום ונשמע למרחקים, ואין ללמוד מזה לקול חלש. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת | כתיבת תגובה

ג – האם מכונות כביסה, מדפסת ופקס נחשבים כרועשים

כתבתי בהערה לגבי מכונות כביסה חדשות, שאינן מרעישות כישנות, ויתכן שגם הרמ"א יסכים לשו"ע שמותר לכתחילה להפעילם לפני כניסת השבת. אמנם כתב בהלכות שבת בשבת ב, כב (ע עז), שגם פעולת פקס ומדפסת נחשבת רועשת, ולרמ"א אסור. ובוודאי יאמר שגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת | כתיבת תגובה

ד – שעון מעורר וגנרטור

עוד כתב בהלכות שבת בשבת ב, כג, שמותר לכוון שעון מעורר מערב שבת, וכן להפעיל גנרטור ומזגן, אף שהם משמיעים רעש בשבת. והטעם שידוע לכל שאין מפעילים אותם בשבת. ובמיוחד בגנרטור, מסר בשם החזו"א, שהואיל ויודעים שהוא כדי שלא להשתמש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת | כתיבת תגובה