ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת

א – במחלוקת הרז"ה והרדב"ז

לכאורה ישנה מחלוקת לגבי טיסה במטוס או נסיעה ברכבת שמתחילה מערב שבת ונמשכת בשבת לצורך מצווה, ולדעת רוב הפוסקים מותר. אולם בפועל יש להחמיר כפי שיבואר בהמשך. וכך הוא סדר הסוגיה: לדעת הרז"ה, ריב"ש (יז), תשב"ץ (א, כא), רשב"ש (תח), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה

ב – האם הטס במטוס או נוסע ברכבת על ידי גוי עובר באיסור תורה

בשו"ע ורמ"א (תד, א) מבואר שההולך מחוץ לתחום, למעלה מעשרה טפחים מעל ימים ונהרות, אפילו אם יצא מחוץ לי"ב מיל, לא עבר באיסור תחומין. אבל ביבשה, כאשר הלך יותר מי"ב מיל מעל גובה עשרה טפחים, יש להחמיר, שהוא אסור (וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה

ג – למעשה יש לאסור זולת מקרים נדירים ביותר

ואף שלרוה"פ גם אם ברור שיציאתו תגרום שיעבור באיסור תורה (משום פיקוח נפש או בעל כרחו), כל שהוא יוצא לצורך מצווה, רשאי לצאת בשלושת הימים הסמוכים לשבת, ולצורך רשות בשלושת הימים הראשונים שבשבוע. ואם רק יעבור באיסור דרבנן, כמעט לכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה