ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – דין המקבל על עצמו שבת

א – מהי קבלת הציבור

קבלת הציבור מחייבת את היחידים (שו"ע רסג, יב). ודין זה מסתעף לשני ענפים: א) מהי קבלת הציבור. ב) הדין אחר קבלת הציבור, שהוא חמור יותר מאשר אחר קבלת היחיד. מהי קבלת הציבור קבלת רוב הציבור מחייבת את המיעוט בתנאי שנעשתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה

ב – האם קבלת בתי הכנסת של הרוב מחייבת

עיקר הדין שקבלת שבת של הרוב מחייבת את המיעוט הוא במקום שיש בית כנסת אחד, שאז גם המיעוט שלא קיבלו שבת צריכים להישמר מאיסורי שבת. ואף מלאכות האסורות מדברי חכמים אסור להם לעשות באותה שעה. אבל אם יש באותו מקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה

ג – במה קבלת הציבור מחייבת

קבלת הציבור מחייבת יותר מקבלת היחיד, שאם היחיד קיבל תוספת שבת, לצורך שבת או לצורך מצווה או צורך גדול אחר, מותר לו לעשות דברים שאסרום חכמים, ובתנאי שאינם קרובים לבוא על ידם לאיסור תורה (כמבואר בהערה 5, א). אבל אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה