ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – במה מדליקים וכמה נרות

ב – אשה ששכחה להדליק נרות

בדרכי משה (רסג, א) כתב שלמהרי"ל, אשה ששכחה ולא הדליקה נרות שבת, מעתה ואילך צריכה להוסיף על נר של מצווה יותר ממה שהיתה רגילה להדליק לפני כן. ובדרכי משה שם דחאו, שהרי אם תוסיף נרות תגרע מכוונת 'זכור ושמור'. אך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - במה מדליקים וכמה נרות | כתיבת תגובה

א – מנין הנרות

מצד הדין מספיק להדליק נר אחד, אבל כתב הכל-בו (סימן כד): "ובתנחומא מצאתי כל מילי דשבת כפול – שני כבשים, מזמור שיר ליום השבת, לחם משנה, זכור ושמור, ונראה שהמנהג על זה להדליק שני נרות". והביאו הב"י ושו"ע (רסג, א). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - במה מדליקים וכמה נרות | כתיבת תגובה