ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – סדרי הלימוד בשבת

א – לימוד גמרא עיון בשבת

כתב באו"ז ח"ב פט: "מיהו אין שונין בשבתות וימים טובים אלא בדברים הרגיל בהם ובאגדות, אבל דברים שאינו רגיל בהם צער הוא לו, כההיא (תענית ל, א), 'דתנו רבנן כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב… אבל קורא במקום שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - סדרי הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ב – חידושי תורה

כתב בשל"ה מסכת שבת נר מצוה אות נג: "חייב אדם לראות בכל שבת ושבת לחדש חידושי תורה, כמו שאמרו בזוהר (ח"ג קעג, א) שבמוצאי שבת בחזרת נשמה יתירה למקומה, שואל אותה הקב"ה מה חידוש היה מחדש בתורה". (והרחיב עוד בזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - סדרי הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ג – דברי רבי צדוק הכהן

כתב ר' צדוק הכהן מלובלין (קדושת שבת מאמר א, יג): "וכן עסק התורה לעמילי תורה, אמרו (שבת קיט, א) רב ששת בקייטא כו' כי היכי דליקומו הייא[4], ושם (קיט, ב) במטותא מינייכו לא תחלוניה, קרי לזה חילול שבת אם יטרידו בעסק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - סדרי הלימוד בשבת | כתיבת תגובה