ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – נשים בלימוד תורה בשבת

א – גם נשים צריכות להשתתף בשיעורים

כתב בספר התניא (הראשון) סימן יח: "ומצווה להיקהל בבתי כנסיות לדרוש מעניין היום לנשים וגם לעמי הארץ". ויש בקיום הדרשה מעין המשך של מצוות הקהל, וכפי שלמדו חכמים מפרשת 'ויקהל' כמובא בילקו"ש רמז ת"ח. וכפי שכתב התניא בשם התנחומא. ולמדנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים בלימוד תורה בשבת | כתיבת תגובה

ב – נשים בלימוד תורה

בשאגת אריה סט, כתב שחלק ממצוות שמחת החג לעסוק בדברי תורה שהם משמחי לב, ואע"פ שכבר מצד השמחה חייב אדם לעסוק בתורה בחג, מ"מ זה שצריך להקדיש חציו של היום לתורה הוא ממה שלמד ר' יהושע (פסחים סח, ב) מן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - נשים בלימוד תורה בשבת | כתיבת תגובה