ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – הפטרה

א – הטעם הפנימי לתקנת ההפטרה

כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בצדקת הצדיק קעה, שהגזירות נועדו לעורר את ישראל לדברי תורה, וכך גם ההפטרה שנתקנה על ידי גזירה שלא לקרוא בתורה. "והבינו רז"ל דרצון הש"י אדרבא דקורין רק מעט (בנביא), ודצריך להוסיף עוד קריאת מפטיר בנביאים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הפטרה | כתיבת תגובה

ב – מנהג קריאת ההפטרה

יש מקומות שנוהגים שהמפטיר מברך את הברכות והציבור כולו קורא את ההפטרה (מנח"י ח"ט סכ"ב; שער אפרים ט, לג). אבל נכון יותר לשמוע את ההפטרה מפי הקורא (מ"ב רפד, יא, ובאו"ה).

פורסם בקטגוריה הלכה ז - הפטרה | כתיבת תגובה