ארכיון הקטגוריה: הלכה יד – 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות

א – מנהגי המקובלים והאר"י בקבלת שבת

רבי משה קורדוברו הנהיג לומר בתחילה שישה מזמורים כנגד ששת ימי החול, והתחילו במזמור 'לכו נרננה' (תהלים צה-צט, ויש מוסיפים מזמור ק), ואח"כ היו אומרים: "מזמור שיר ליום השבת" (תהלים צב) כנגד יום השבת. ומנהג האר"י לומר 'מזמור לדוד' (תהלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות | כתיבת תגובה

ב – ספרדים ואשכנזים המתפללים יחד כיצד יעמדו

יש מן הספרדים שנוהגים עפ"י האר"י לפנות לצד מערב מ'מזמור לדוד' ועד סוף 'לכה דודי'. ויש מן הספרדים שנוהגים אז לעמוד אבל פונים לצד מערב רק באמירת 'בואי בשלום'. והאשכנזים נוהגים לעמוד ולפנות למערב רק באמירת 'בואי בשלום'. ונראה שכאשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות | כתיבת תגובה

ג – ערך התפילה והתורה בשבת

שיר השירים רבה (ח, טו): "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני, רבי נתן בשם ר' אחא אמר: (משל) למלך שכעס על עבדיו וחבשן בבית קולין (בית סוהר), מה עשה המלך, נטל כל קצרקטין (שרים) שלו ועבדיו והלך לשמוע מה היו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יד - 'קבלת שבת' ועוד הוספות בתפילות | כתיבת תגובה