ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – מעלת סעודת היום

א – מדוע סעודת היום חשובה מסעודת הלילה

פסחים קה, א: "כבוד יום וכבוד לילה – כבוד יום קודם". רש"י: "אם אין לו יין הרבה לסעודה אחת, או מיני מגדים, יניחם עד היום". וכתב ערוך השולחן רפט, ב: "והטעם דכבוד יום קודם, נ"ל משום דעיקרי הסעודות הם ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מעלת סעודת היום | כתיבת תגובה

ב – האם יש עונש למעדיף סעודת ליל שבת

גיטין לח, ב: "שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרו". רש"י: "בערב שבת – בלילי שבת, ואין כאן כבוד שבת דקיימא לן כבוד יום קודם לכבוד לילה, והם היו מתכוונים בשביל ביטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מעלת סעודת היום | כתיבת תגובה

ג – האם אפשר לקיים את הסעודה העיקרית בסעודה שלישית

נראה שגם אם מקיימים את הסעודה החשובה בסעודה השלישית, יוצאים, שהעיקר הוא כבוד יום. אמנם בתוס' פסחים קא, א, כתב שסעודת ערבית ושחרית הם עיקר כבוד שבת, ולכן אפשר לצאת ידי סעודה שלישית במיני תרגימא (ועיין להלן ז, ה, א-ב). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מעלת סעודת היום | כתיבת תגובה