ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – סעודה שלישית

א – האם יוצאים בדיעבד ידי סעודה שלישית במאכל שאינו פת

בפשטות צריך לאכול בכל שלוש הסעודות לחם, וכפי שמשמע בגמרא (שבת קיז, ב): "תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלוש, רבי חידקא, אומר: ארבע. אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו (שמות טז, כה): ויאמר משה אכלהו היום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - סעודה שלישית | כתיבת תגובה

ב – טעם הקולא בסעודה שלישית

לרבנו יונה (ברכות לו, ב, 'ברכת') מקילים בסעודה שלישית כי אין בה קידוש. לתוספות (פסחים קא, א) כי סעודת ערבית ושחרית הם עיקר כבוד שבת. וכ"כ בב"י (אהע"ז סב, ח), שסעודה שלישית אינה נחשבת כפנים חדשות לענין שבע ברכות, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - סעודה שלישית | כתיבת תגובה

ג – אם התארכה סעודה שנייה עד לזמן סעודה שלישית

אם התארכה סעודה שנייה עד לזמן סעודה שלישית, ואין לו זמן לעשות הפסקה גדולה ואח"כ לאכול סעודה שלישית. יפסיק את סעודתו באמציעתה, יברך ברהמ"ז, ושוב יטול ידיים ויברך 'המוציא' לסעודה שלישית (שו"ע רצא, ג). וכתב הרא"ש שאין בזה חשש ברכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - סעודה שלישית | כתיבת תגובה