ארכיון הקטגוריה: פרק ח – הבדלה במוצאי שבת

א – מהו 'חמר מדינה'

פסחים קז, א: "אמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא. אייתינא ליה שיכרא (של תמרים) ולא אבדיל ובת טוות (לן מעונה). למחר טרחנא ואייתינא ליה חמרא ואבדיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - משקה מדינה | כתיבת תגובה

ב – כאשר יש יין האם מותר להבדיל על 'חמר מדינה'

לרמב"ם (כט, יז), גם כאשר יש שם יין, כל שהשכר הוא 'חמר מדינה' אפשר להבדיל עליו. וכ"כ הכלבו (הלכות תפילת מוצ"ש). וכן למדו מדבריהם בב"י (רעב, ט), ובאו"ה ('שמקדשין'). וכן נראה מפסקי ריא"ז (פסחים י, א, כט). וכן דעת הסמ"ג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - משקה מדינה | תגובה אחת

ה – ברכת הבשמים

למנהג אשכנז שמברכים תמיד 'מיני בשמים', כתב במ"ב רצז, א, שעדיף לקחת בשמים שברכתם 'מיני'.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בשמים | כתיבת תגובה

א – טעם לברכת הנר במוצאי שבת

במעבר משביתת המלאכה בשבת, הכוללת תודעה שהכל ממנו יתברך, אל ששת ימי המעשה בהם אנו מצווים לפעול, אנו רוצים להמשיך מקדושת ותודעת השבת אל ימות החול. הוצאת האש היא המלאכה שמבטאת יותר מכל את מלאכתו של האדם ואת יכולתו לכבוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - נר | כתיבת תגובה

א – דין מי ששכח להבדיל בתפילה ואכל לפני הבדלה על הכוס

שכח להבדיל בתפילה, וגם אכל לפני הבדלה על הכוס – צריך לחזור להתפלל כדי לומר "אתה חוננתנו" (שו"ע רצד, א). והוסיף בבאו"ה 'צריך', שאם כבר הבדיל על הכוס, לדעת פמ"ג, שוב אינו צריך לחזור להתפלל, כיוון שכבר יצא ידי חובת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני הבדלה | כתיבת תגובה