ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – משקה מדינה

א – מהו 'חמר מדינה'

פסחים קז, א: "אמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא. אייתינא ליה שיכרא (של תמרים) ולא אבדיל ובת טוות (לן מעונה). למחר טרחנא ואייתינא ליה חמרא ואבדיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - משקה מדינה | כתיבת תגובה

ב – כאשר יש יין האם מותר להבדיל על 'חמר מדינה'

לרמב"ם (כט, יז), גם כאשר יש שם יין, כל שהשכר הוא 'חמר מדינה' אפשר להבדיל עליו. וכ"כ הכלבו (הלכות תפילת מוצ"ש). וכן למדו מדבריהם בב"י (רעב, ט), ובאו"ה ('שמקדשין'). וכן נראה מפסקי ריא"ז (פסחים י, א, כט). וכן דעת הסמ"ג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - משקה מדינה | תגובה אחת