ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים

א – דין הנוזלים שעם המאכל המוצק למנהג ספרדים

כתב לי הרב יעקב ורהפטיג, שלדעתו הדין תלוי בדעת המחמם, שאם מגמתו לחמם את הנוזלים אזי אסור, ואם אין מגמתו לחמם אותם אלא כוונתו לחמם את המוצק אפשר להקל כפי רוב המאכל. ע"כ. ונלענ"ד שהואיל והוא נוגע לספק דאורייתא, ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים | כתיבת תגובה

ב – דין דבר קפוא שיהפוך בעקבות החימום לנוזלי

יש להעיר כי מה שכתבתי שאם המאכל עתה אינו נוזלי, גם למחמירים אין איסור לחממו, הוא כדעת רוה"פ, וכ"כ מ"ב שיח, ק, וכה"ח קנח. אמנם ללבוש כיוון שיגיע להיות נוזלי דינו כנוזלי. ויש לדון כיצד להחשיב מרק שהוקפא במקפיא. ונ"ל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים | כתיבת תגובה

ג – דין מים שהורתחו לפני שבת ונתקררו

לאגלי טל, במים שהורתחו והתקררו לכל הדעות יש איסור בישול אחר בישול. ע"כ. אולם רבים כתבו שלסוברים שאין בישול אחר בישול בנוזלים, כן הדין גם במים. וביניהם ראשונים, וכפי שכתב בתשב"ץ (חלק ד טור ג, י), שאין לחלק בין מרק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים | כתיבת תגובה