ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – ההתיר הראשון – כאשר התבשיל מבושל

א – השהיית בשר על אש גלויה (הערה 14)

מבואר בגמרא ובשו"ע רנד, א, שתבשיל שיש בו בשר, אם הניחוהו סמוך לכניסת השבת, מותר להשהותו על אש גלויה, מפני שבישול בשר אורך זמן רב, וגם אם יחתה בגחלים שתחתיו, בישולו לא יגמר עד לסעודת ליל שבת, ולצורך סעודת שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ההתיר הראשון - כאשר התבשיל מבושל | כתיבת תגובה

ב – חשש חיתוי בחימום מים לשטיפת כלים ומקווה

לא"ר רנד, ו, ופמ"ג, מותר להשהות מים בתוך תנור החורף על גחלים לצורך שטיפת כלים, למרות שלא תהיה היס"ב בכניסת השבת. ואילו מ"א רנד, יח, ומ"ב נא, מחמירים שמא יחתה. כתב מהרש"ם בדעת תורה שכו, א, שאם מי המקווה עוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ההתיר הראשון - כאשר התבשיל מבושל | כתיבת תגובה

ג – שאין גזירה על חימום הבית ברדיאטור ותנור חימום

כתבתי בסוף הערה 14, שגזירת חכמים שמא יגביר את האש נאמרה לגבי מאכלים, אך בהפעלת תנורי חימום או רדיאטור לצורך חימום הבית אין חשש. וכ"כ בשבות יצחק ח"ב ע' קמח, וארח"ש ב, לד, בהקדמה ובהערות בשם רשז"א וריש"א. וכ"כ מנחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - ההתיר הראשון - כאשר התבשיל מבושל | כתיבת תגובה