ארכיון הקטגוריה: הלכה יט – החזרה בשבת

א – דיני החזרה

המ"א מדייק מהשו"ע, שיש תנאי נוסף להחזרה, שהתבשיל ישאר חם, שרק כך אינו נראה כמבשל, והביאו להלכה במ"ב רנג, סח. ולדעת הגר"א אין צורך בזה, והטעים דבריו בבאו"ה רנג, ה, 'ובלבד'. ולא הזכרתי דברי המ"א כדי שלא להכביד בפרטים, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יט - החזרה בשבת | כתיבת תגובה