ארכיון הקטגוריה: הלכה א – ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר'

א – מדוע יש ארבע מלאכות בבורר

יש לתמוה, מדוע מלאכת בורר נחלקה לארבע מלאכות ואילו לגבי מלאכת זורע לא מנו גם מלאכת נוטע. ובאר הרא"ה (שבת עג, ב) שארבע המלאכות הללו נצרכו בעשיית הפת, ואילו בנטיעה, בכל פעם צריכים רק מלאכה אחת: או זריעה או נטיעה.

פורסם בקטגוריה הלכה א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר' | כתיבת תגובה

ב – בגדר החיוב של מלאכת בורר

קושייה חזקה מתעוררת על מלאכת בורר: האופן שבו אסור לברור, הוא כאשר מוציאים את הפסולת מן האוכל. אבל מטרתו של הבורר, הרי אינה להשתמש בפסולת שהוציא, אלא באוכל שנשאר. לכאורה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואם כן מדוע חייבים עליה? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר' | כתיבת תגובה

ג – בטעם מלאכת בורר

מכך שמלאכת בורר מורכבת מארבע מלאכות: דש, זורה, בורר ומרקד, יש ללמוד שעניין הבירור, להבדיל הטוב מהרע, הוא תהליך ארוך שמורכב מכמה שלבים. וזוהי אחת המלאכות המרכזיות שהוטלו על האדם, להפריד הטוב מהרע (ולפני חטא אדה"ר לדברי הרמב"ם במו"נ הבירור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר' | כתיבת תגובה