ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל

א – הערה 5 – בדעת החזו"א

כפי שכתבתי בהערה, אין הלכה כחזו"א (או"ח נג, ונד, ג) שסובר שכל שדעתו על הוצאת הפסולת, אף שהוציא עמה מעט אוכל, עובר באיסור. שדבריו מנוגדים לדברי כל האחרונים שהתירו להוציא חרק מהמשקה עם מעט משקה, ומהם: ט"ז תקו, ג; מ"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל | כתיבת תגובה

ב – הסרת תווית

יש אומרים שאסור להסיר תווית המודבקת על החלה אלא אם כן יטול אותה עם מעט חלה, שכן הם נחשבים מעורבים במקום הדיבוק. וגם החזו"א יודה, שאם ירד עם התווית מעט מהחלה, אין בזה בורר, משום שמקום התערובות הוא רק במקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל | כתיבת תגובה

ג – הסרת גרעיני לימון מן הלימון

נשאלתי, האם לאחר תחילת סחיטת הלימון לתוך האוכל, כאשר הגרעינים שבו מתחילים לצאת, מותר לנער את הלימון כדי להעיף ממנו את הגרעינים. ולכאורה הוא מוציא פסולת מתוך אוכל. אולם אפשר לומר להיפך, שהואיל והלימון בידו והוא מפיל את הגרעינים הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל | כתיבת תגובה

ד – בדין מי שאינו אוהב בצלים ומוציאם כדי ליתנם לחבירו

בארחות שבת ג, הערה ה, נשאר בצ"ע אם זה שמוציא את הבצלים עומד עתה לאכול, ואילו חבירו שמוכן לקבל את הבצלים רק עומד סמוך לארוחתו, שאולי במקרה כזה אסור לו להוציא את הבצלים מתוך הסלט שלו, כי נראה שעיקר כוונתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל | כתיבת תגובה