ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – לאלתר

א – הערה 6 – האם יש שיעור זמן לגדר לאלתר

כתבתי בהערה בשם פוסקים רבים שהכל לפי העניין. אמנם הבא"ח ש"ש בשלח א' כתב, שמותר לברור אוכל עד שעה לפני הסעודה, ויש בזה קולא כאשר הכנת הסעודה אורכת פחות זמן. וספק אם יחמיר כאשר ההכנה אורכת יותר זמן. ובשם חזו"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה

ב – בגדרי לאלתר

שני מאכלים מעורבים ומעוניינים להפרידם זה מזה כדי לאכול תחילה את הראשון ואח"כ את השני. כתב בארחות שבת ג, טו, שנחלקו בזה הפוסקים. לרב פיינשטיין, עליו להוציא את מה שיאכלו תחילה, ואם יוציא את המין השני הרי זה בורר, שהואיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה

ג – האם יש הבדל בגדר לאלתר כאשר הוא בשני מיני אוכלים?

 בב"י שיט, ג, למד מהרמב"ם שבשני מאכלים, כל שהוא לארוחה הקרובה, אפילו בזמן מופלג – מותר. וכ"כ בערוה"ש שיט, טו. אמנם ראשונים אחרים לא כתבו כך. ובבאו"ה שיט, ג, ד"ה 'שברר שחרית' כתב שיש מהאחרונים ובכללם המ"א, שכתבו שלעניין שני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה

ד – עוד בגדרי לאלתר

הוסיף ריש"א שאם הוא מתכוון להפסיק בפעולה אחרת שיש בה חשיבות בין ההכנות לסעודה, אין זה נחשב סמוך ולאלתר (איל משולש פ"ח הערה כד). והוסיף בארח"ש ג, הערה מח, שמסתבר שהלבשת ילד אינה פעולה חשובה, ויציאה לטיול נחשבת הפסקה. וכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה

ה – מארח (הערה 7)

כתבתי שמארח יכול להכין לאורחיו צלחת מלאה, אף שיאכלו פחות, מפני שכך מקובל להגיש אוכל, ויש לו הנאה מזה לאלתר. כ"כ בבא"ח ש"ש בשלח ג, וברב פעלים ח"א או"ח יב. ואמנם בילקוט יוסף שיט, לה, נוטה להחמיר. אולם רוה"פ הקילו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה

ז – עוד בגדרי לאלתר

סיכם בארח"ש: לאור שמח (פרק כג משבת, הלכה ט"ז) ולריש"א אסור לברור פירות ליתנם כצידה לדרך לאורח, מפני שאינו עומד לאוכלם לאלתר. ולרשז"א מותר (שש"כ ג, הערה רו), משום שבנתינה הוא מקיים את מגמתו. כתב ארח"ש ג, נו, הבא לחמם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - לאלתר | כתיבת תגובה