ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – ביד ולא בכלי

א – ביד ולא בכלי וההיתר להשתמש במזלג וסכין

כאשר הכלי שמשמש לאכילה מסייע לברירה, נחלקו האחרונים האם יש בזה איסור. המ"ב (שיט, סב) אסר ליטול בכף שמנת מעל פני החלב מפני שהוא בורר על ידי כלי. ורק אם יקח עם השמנת גם חלב, מותר. כיוצא בזה ביארו באג"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - ביד ולא בכלי | כתיבת תגובה

ב – שאסור להשתמש במכשיר להוצאת גלעיני זיתים

הוסיף בשש"כ ג, הערה קפ, שלמרות שיחד עם הגלעין נותר פרי, עיקר כוונתו להסרת הגלעין, ולכן אסור. וזה ברור לחזו"א נד, ג, אבל גם המ"ב שיט, ד, באו"ה 'הבורר', יסכים לאסור, כי הוא כלי שמיוחד לכך. וכ"כ באול"צ ח"ב לא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - ביד ולא בכלי | כתיבת תגובה

ג – שמותר להשתמש במלחיה

אמנם בשש"כ ג, סו, כתב שטוב שלא להשתמש במלחיה, אבל בהערה קמ, מובאת דעת הרשז"א להקל. וכ"כ באיל משולש פ"ז מא, ובילקוט יוסף שיט, מג.

פורסם בקטגוריה הלכה ז - ביד ולא בכלי | כתיבת תגובה