ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – סינון משקים

א – סינון משקים

המסנן משקים שבלא כן לא ניתן היה לשתותם, עובר באיסור תורה, ובשבת קלח, א, מבואר שלדעת רבה האיסור הוא משום מלאכת בורר, ולרבי זירא משום מלאכת מרקד. ואיסור הסינון הובא בשו"ע שיט, ט, מ"ב לב.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סינון משקים | כתיבת תגובה

ב – חלב עם גושים

בעבר היה לעיתים בחלב גושים קטנטנים של שומן, ועלתה השאלה האם מותר לסנן את החלב, ונפסק, שאם רוב בני אדם רגילים לשתותו בלא סינון, וגם הוא יכול לשתותו בלא סינון, מותר לסננו במסננת.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סינון משקים | כתיבת תגובה

ג – דייסה עם גושים

באול"צ ח"ב לא, ט, התיר לסנן דייסה שיש בה גושים, מפני שאפשר להאכילם בכף, הרי שגם הם מאותו מין, אבל אם התינוק קטן ואינו יכול לאוכלם – אסור לסנן לו. ובאוצרות השבת ג, נה, כתב בשם רשז"א, שאם תינוק מבוגר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סינון משקים | כתיבת תגובה

ד – שימוש במכשיר שמטהר מים על ידי סינון חומרים מסוימים

מותר להשתמש במכשיר שנועד לטיהור מים, שהואיל ורוב בני האדם שותים את המים גם בלא סינון זה, הרי שאין בסינון שלהם מלאכה אסורה. וכתב בארח"ש ג, לט, שמי שהוא איסטניס, ואינו שותה מים בלא שעברו טיהור, יש שהחמירו שלא ישתמש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סינון משקים | כתיבת תגובה