ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו

א – הפרדת מרק מחתיכות מאכל שבתוכו בשפיכתו מהסיר

כתב באול"צ ח"א כז, ג-ד, שגם הנעזר בסיר על ידי הטייתו, בלא כלי נוסף, כדי להוציא את המרק שהוא מעוניין בו מתוך הירקות והאיטריות, הוא נחשב כבורר בכלי שאסור מדרבנן, ולכן גם כדי לאוכלו לאלתר אסור מדרבנן. אולם לדעת המ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו | כתיבת תגובה

ב – הוצאת מאכל מתוך תערובת על ידי שימוש בכף (להערה 13)

כתב בשש"כ ג, הערה קעז, בשם רשז"א, שאולי יש להיזהר שלא לקרב כף שיש בה איטריות ומרק לדופני הצלחת כדי להעלות את האיטריות בלא מרק, כי הוא מוציא את האוכל בעזרת כלי. ובמנו"א ח"ב ז, לד, אסר למי שרוצה רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו | כתיבת תגובה