ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים

א – הערה 15 – זיתים ומלפפונים ותירס שבקופסאות שימורים

בשש"כ ג, כ, הישן, אסר לשפוך את המים שבקופסת שימורי מלפפונים וזיתים, אלא יוציא את הפרי וישאיר את המים. ובמהדורה החדשה חזר בו ממה שכתב לגבי מלפפונים, ולא הזכיר זיתים. גם בילקוט יוסף שיט, מח; וארח"ש ג, כה, הקילו לשפוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה

ב – סרדינים וטונה

בילקוט יוסף שיט, מט, מיקל להוציא שמן שבסרדינים, כי אינו מעורב, ואוסר להוציא שמן שבתוך סרדינים וטונה מרוסקים, כי השמן מעורב בהם, ורק אם יוציאו את השמן יחד עם מעט דגים מותר. אבל למעשה כתבתי שהם נחשבים מעורבים, ואם ירצה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה

ג – נקיבת חור בקופסת שימורים כדי לקלקל הכלי

כתב שש"כ ט, ג, שלפי הדעה שאסור לפתוח קופסת שימורים בשבת בלא לקלקל, העצה לעשות בתחתית הקופסה חור. ולכאורה יש לאסור זאת משום בורר, שהוא מוציא את הנוזלים שהם הפסולת מתוך האוכל. וכתב שאין בזה איסור בורר מפני שאינו מתכוון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה

ד – הוצאת מים שמעל לבן (הרחבה מהערה 15)

בשש"כ ג, כ, אוסר לשפוך את המים שמעל הלבן אלא אם כן ישפוך עמהם קצת מן הלבן. ומבאר בהערה מג, שזה כמו שכתב במ"ב נה, לגבי הפרדת השומן מהרוטב, ובאר חזו"א נג, 'וכתב', שבמקום המגע של השומן הם נחשבים מעורבים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה

ה – בעניין כף מחוררת

שו"ע שיט, ח: "אין שורין הכרשינין… אבל נותנן בכברה אע"פ שנופל הפסולת דרך נקבי הכברה". ובאר במ"ב ל, שזה מותר מפני שאינו מתכוון לכך. ובבאו"ה ד"ה 'אע"פ', כתב שלשון השו"ע כלשון הר"ן, ומשמע אפילו יודע בוודאות שקצת מהפסולת ירד דרך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה

ו – הוצאת מים שעל חסה ועל ענבים

ישנו כלי שמניחים בו חסה שטופה, שמסובב את החסה באופן שהמים ניתזים לצדדים והחסה נשארת פחות רטובה, והיו שהתעוררו לשאול, האם מותר להשתמש בכלי זה בשבת, או שמא יש בזה חשש בורר. ונלענ"ד שאין המים שעל החסה נחשבים מעורבים בחסה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים | כתיבת תגובה