ארכיון הקטגוריה: הלכה יז – מלאכת דש

א – דש

לדעת רוה"פ מלילה ביד אסורה מדברי חכמים, וכ"כ רש"י ורמב"ם ומ"ב שיט, כ. וע' שעה"צ שיט, יא. ובביצה יג, ב, התירו למלול ביד ובתוספת שינוי (בראשי האצבעות). ולדעת רש"י ותוס' ההיתר הוא ביום טוב, אבל בשבת גם בשינוי אסור. ולדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - מלאכת דש | כתיבת תגובה

ב – תלישת תמרים מהמכבדות

נחלקו הפוסקים בשאלה – מה דין תמרים שנותרו מחוברים למכבדות שלהם. מצד מלאכת 'קוצר' אין בעיה, שהרי הענף עצמו תלוש, השאלה האם יש כאן איסור 'דש'. יש אומרים שהואיל ורגילים להוציא את התמרים מאשכולותיהם בשדה, הרי פירוקם נחשב כמלאכת 'דש' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - מלאכת דש | כתיבת תגובה

ג – האם יש איסור דש בסחיטת בגד לצורך הנוזלים היוצאים ממנו

נחלקו הראשונים אם הסוחט בגד שיש בו נוזלים לצורך נוזלים היוצאים ממנו עובר באיסור תורה של דש. לדעת הרמב"ם (ט, יא), רמב"ן (שבת קיא, א) ורש"י (קמה, א 'פטור'), אין איסור דאורייתא של דש בסחיטת בגדים. וכמה טעמים נאמרו לכך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יז - מלאכת דש | כתיבת תגובה