ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – מותר להכין עיסה רכה בשינוי

א – מהי עיסה רכה ומהי עבה

מקובל לומר שעיסה רכה היא זו הנשפכת, כלומר שאפשר להוריקה מכלי לכלי, ואם יניחו ממנה על צלחת, תתפשט לצדדים. וכ"כ החזו"א נח, ט: "היינו נשפך ונרוק". וכ"כ שש"כ ח, ח, הלש"ב יג, ו, והרבה אחרונים. ואמנם כתב בשו"ע (רח, ו): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ב – עשיית מיונז

כתב בלוית חן סז, שמותר לעשות מיונז שמורכב מביצים, שמן וחרדל וסוכר וקצת מלח הואיל וזו עיסה רכה. ולא יטרוף לערבם בכוח אלא מערב בנחת, וכדי לאכול לאלתר. ועיקר ההיתר מפני שזו עיסה רכה, ועוד הוסיף וצירף את סברת הרשב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ג – הרחבה להערה 7 – האם צריך לשנות בבחישה וכשאין סדר קבוע

לדרישה, די לעשות בעיסה רכה שינוי בסדר נתינת החומרים, וכך נראה מהרי"ף והרמב"ם. וכן דעת הרמב"ן שביאר שגם לריבר"י מועיל שינוי בנתינת המים, כי גם הוא מודה שהגיבול מתחיל בנתינת המים. ולתה"ד נג, צריך לעשות שינוי גם בצורת הבחישה. שכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ד – לדלל עיסה

מלאכת לש מגבשת העיסה, ואם מוסיפים בה מים ועושים אותה רכה, הרי שעושים פעולה הפוכה מלישה, ואין בזה איסור. וכך מבואר בבאו"ה שכא, יד, 'יכול', רק שלא יטרוף העיסה כדרך לישה.

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ה – לישה בטחינה גולמית

נחלקו האחרונים האם מותר להוסיף מים לטחינה גולמית ולהוסיף בה לימון ומלח להטעימה. בפשטות, כיוון שהיא נעשית עיסה רכה, אם יעשה אותה בשינוי, ישפוך המים לתוך החומר, ויערב אותה שתי וערב, מותר. אולם בשש"כ ח, לא, אסר. וזאת משום שבתהליך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ו – קפה שחור והקצפת קפה

לכאורה בקפה שחור נוצרת עיסה רכה, ואכן כתב הרב קרליץ (חוט שני ח"א עמ' קט) שיש נוהגים להחמיר לעשותו בשינוי של מעט מעט, שליש כוס ואח"כ עוד שליש וכו'. אולם מנגד כתב במנו"א (ח"ב, ט, 47) שאין גרגירי הקפה נעשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי, מלאכת לש | כתיבת תגובה