ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – דינים שונים

א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן

אסור להכין מנה חמה של פירה, שכן שפיכת המים היא הלישה. ובקוסקוס מתעורר ספק, שכן לא ברור אם חלקיקיו נדבקים, ויש להתיר כי הוא דבר שאינו מתכוון. בנוסף לכך, הואיל ונתבשלו אפשר לומר שדינם כקלי, וכדברי באו"ה שכא, יד, 'שמא'. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דינים שונים, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ב – פודינג וג'לי

גם בהלש"ב יג, לט, הביא את דברי האג"מ או"ח ח"ד עד, לש ז, לגבי פודינג, והמשיך לבאר זאת גם לגבי ג'לי. וכ"כ במנו"א ט, טו, והוסיף לגבי ג'לי, שהואיל והוא מתקשה לאחר זמן הוי גרמא באיסור לישה דאורייתא, שאסור מדרבנן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דינים שונים, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ג – לישה בירקות חתוכים שאינם נעשים כדייסה

לדעת מהרש"ל וב"ח, אם אינם נעשים גוש ככדור, אינו נחשב לש. ואילו לט"ז שכא, יב, גם בירקות חתוכים דק דק כדוגמת צנון ומלפפונים שייך לש. וכ"כ מ"א כג, וח"א כט, ומ"ב סח. ואם ירצה לעשותו, יתן את המשקים בערב שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דינים שונים, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ד – סלט ביצים וטונה

בשש"כ ח, כח, מיקל ללוש בשינוי גם כשנעשית כעיסה, שהתיר לרסק ביצה ותפוחי אדמה (מבושלים ורכים) במזלג. וכתב בהערה צב שכך מנהג העולם והביא צדדים שונים להיתר: שבתהלה לדוד שכא, כב, וכה, כתב שכל שהוא מכין לצורך אכילה סמוכה, נחשב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דינים שונים, מלאכת לש | כתיבת תגובה

ה – הדבקת שיניים תותבות

ישנה אבקה המיועדת להדבקת שיניים תותבות לחניכיים, שמפזרים אותה על גבי השיניים התותבות, ואח"כ כשנותנים אותן לפה, האבקה נרטבת ברוק ומדביקה אותם. ולדעת שש"כ יד, מ, וארח"ש ו, נו, הדבר אסור בשבת משום לישה. בשבט הלוי ד, לב, התיר. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - דינים שונים, מלאכת לש | כתיבת תגובה