ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך

א – שלא לעשות מקרח מים

לכתחילה לא יטיל מימיו על שלג, מפני שהוא ממיס אותו (שו"ע שכ, יד). אם יטול ידיו במים המעורבים בשלג או קרח, לא ישפשפם, כדי שלא יהפוך בידיו את הקרח למים (שו"ע שכ, יא).

פורסם בקטגוריה הלכה יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך | כתיבת תגובה

ב – לשפוך מים על תבנית קרח כדי להוציא הקוביות

כתב באז נדברו ו, ד, להתיר, שזה דומה לשבירת קרח כדי להכניסו לכלי, שאף שזה מפשיר מעט מים, אין כוונתו להשתמש במים אלא רק להוציא את הקוביות מהתבנית. וכ"כ בילקוט יוסף שכ, ל. מותר לעשות סודה בבית על ידי הוספת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך | כתיבת תגובה

ג – ריסוק קרח בתוך מים

יש מתירים לרסק את הקרח בתוך כוס מים, הואיל ואין ניכר שנעשה מקרח למים, שכן הוא נימוח לתוך המים (פוסקים בשם תוספתא, הובא במ"ב שכ, לד). ולשו"ע שכ, ט, אסור, כי כתב שרק כאשר הוא נימוח מאליו בתוך המים מותר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך | כתיבת תגובה

ד – המסת סוכר בתוך מים

מותר לתת סוכר בתוך המים ולערבו בכפית, למרות שהוא ממיסו. ולפי הדעה המקילה לעיל, הדבר פשוט, הואיל והוא ממיסו בתוך המים (וכ"כ בח"א יד, יא). אולם גם לשו"ע מותר, כי שלא כמו בקרח שהוא עצמו הופך למים, הסוכר אינו נהפך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך | כתיבת תגובה