ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – הלכות ליבון – כיבוס

א – פיזור טלק

אסור לפזר טלק על כתם שמנוני, כ"כ בשש"כ טו, כז. וכ"כ באור לציון ח"ב כד, ב, וכתב שאפשר שיש בזה אף חיוב חטאת. להלן בהרחבה להלכה ה' יבואר עניין הסחיטה מכמה היבטים.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ב – האם איסור מראית עין קיים גם בחדרי חדרים

משנה שבת (קמו, ב): "הגיע לחצר (עם הבגדים הרטובים), שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם". ובגמרא: "אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין – אפילו בחדרי חדרים אסור. (ומקשים עליו ממשנתנו, והרי) תנן: שוטחן בחמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ג – תליית בגד שרגילים לכבס ונרטב מעט או יבש

גם אם הבגד נרטב במעט מים, אם הוא בגד שרגילים לכבסו, אסור לתלותו מפני החשד (מ"ב שא, קסג). וגם אם הוא יבש לגמרי, כתב בא"ח (ש"ש ויחי א) שאסור לתלותו, כי הרואה אינו יודע שהוא יבש. ובהליכות עולם (ח"ג שם), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה

ד – בגדים שאין בהם חשש חשד

כתב באג"מ או"ח ה, יח (בהגהות לשו"ע שא, מה), שבגד שאין רגילים לכבס, מותר לתלות במקום כביסה כי אין חשש שיחשדוהו. וכ"כ בילקוט יוסף שא, פב; ומנו"א ח"ב יב, 76, לגבי חליפה, שרגילים לכבסה בניקוי יבש, שמותר לתלותה במקום הכביסה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - הלכות ליבון - כיבוס | כתיבת תגובה