ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – בגדי עור ונעליים והסרת בוץ

א – הערה 5 – בגד עור קשה

שבת (קמב, ב): "היתה עליו לשלשת – מקנחה בסמרטוט. היתה של עור – נותנין עליה מים עד שתכלה". אבל כיבוס ממש אסור, כמבואר בזבחים צד, ב, לגבי מנעל של עור, שכשוך מותר כיבוס אסור. ועיין בהערה 5. ושם כתבתי שלרמב"ם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - בגדי עור ונעליים והסרת בוץ | כתיבת תגובה

ב – חוטי תפירה שבעור

אם העור תפור בחוט רגיל, כתב בקצות השולחן קטז, בדה"ש לז, שבספר פקודת אלעזר הסתפק אם רשאי לשכשך את הנעליים במים כדי לנקותם משום שריית החוטים. ובשש"כ טו, ט, החמיר, מפני שהלכלוך מצוי גם בחוט, וכוונתו לנקות גם אותו. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - בגדי עור ונעליים והסרת בוץ | כתיבת תגובה

ג – בגדי עור רכים – האם מותר לשפשפם בעדינות עם מים (הערה 5)

כתבתי בהערה שלמ"ב (שב, מא, ובאו"ה 'אבל') אסור לשפשף ברכות תוך שהעור במים, וספק אם האיסור מהתורה או מדרבנן. ובארח"ש יג, הערה ד, כתוב שהאיסור מדרבנן. ובציץ אליעזר ה, י, התיר שפשוף קל. וכ"כ במנחת איש יג, כה. וכן משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - בגדי עור ונעליים והסרת בוץ | כתיבת תגובה

ד – סחיטה בבגדי עור ושיער

כתב בבאור הלכה (שב, ט, 'אסור'), שאף שיש איסור כיבוס מדאורייתא בבגד עור ובבגד שיער, זהו דווקא בכיסכוס, אבל בסחיטה אין איסור דאורייתא, שאם לא כן, איך התירו להשרות בגד עור במים, הרי היה מקום לחשוש שמא יסחטנו אח"כ, כמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - בגדי עור ונעליים והסרת בוץ | כתיבת תגובה