ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר

א – בגד ניילון ונעל עור

נשאל בעל הציץ אליעזר (ה, י), האם מותר לשטוף חלוק ניילון כדי להסיר את הלכלוך שדבק בו. והשיב שכמו שמותר לשטוף בגד עור, מפני שאינו סופג, כך מותר לשטוף בגד ניילון. ולמד משו"ע, שמותר אף לשפשפו מעט כדי להסיר ממנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה

ב – נעליים ומגפיים

מותר לשטוף נעליים במים, כדי להסיר מהם את הלכלוך. וכפי שלמדנו בהרחבה הקודמת, למד בציץ אליעזר (ה, י) מלשון השו"ע שאף לשפשפם מעט ביד כדי להסיר את הלכלוך מותר. אבל המ"ב כתב (שב, מא) שזה אסור, ויתכן שאף מדאורייתא. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה

ג – בגדים מחוט סינטטי

מחד השרייה במים מנקה אותם, וכן הם סופגים מים בין החוטים שבהם, ומאידך, החוטים עצמם אינם סופגים לכלוך ואינם בולעים מים. בשש"כ (טו, ז), כתב שאין איסור להשרותם במים כדי לנקותם. אבל אסור לשפשפם כדרך כיבוס, וכן אסור לסוחטם מדרבנן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה

ד – ניקוי מוצץ

לשטוף מוצץ במים בוודאי מותר. אולם כתב בילקוט יוסף (שב, כג), שאסור לשפשף מוצץ בחוזקה כדי לנקותו, שכן השווה את דין הגומי לדין העור. אבל בספר מאור השבת ח"א עמ' תנ"ח הביא מכתב מרשז"א: "אם נתלכלך באופן שרוצים לנקות ולהוציא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה

ה – עדשות מגע

לארח"ש יג, יא, מותר להשרות עדשות קשות ולנקותן על ידי שפשוף מועט כמקובל, שדינם ככלים שמותר לשוטפם. אבל בעדשות רכות, אסר אפילו להשרותן בנוזל משום איסור ליבון, כי אף אם דינן כעור שמותר בהשרייה, מ"מ חומר החיטוי מוסיף כיבוס, ובחומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה

ו – מברשת שיניים ומברשת לניקוי אסלה

נראה פשוט שאפשר להשתמש בהם, הואיל והמרחק בין הסיבים גדול, ואין המים בלועים בתוכם, אלא רק מונחים עליהם ובצידיהם. אמנם בשו"ת יבי"א ד, ל, יט-כ, החמיר שלא לשטוף מברשת שיניים לאחר הצחצוח משום כיבוס. (ויש פוסקים שאסרו משום הכנה מקודש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - מפות ובגדים מניילון, פלסטיק וחוטי פוליאסטר | כתיבת תגובה