ארכיון הקטגוריה: הלכה ט -קיפול הטלית בשבת ועוד דינים

א – קיפול טלית

דעת המקילים: כתב באור לציון (ח"ב כד, ג), שהמנהג להקל לקפל כדרך קיפולה הרגיל, וכדעת הכלבו המובאת בב"י הסובר שקיפול שלנו אינו דומה לקיפול שלהם שהיו מקפלים כדי לפשט קמטיו ומשתמשים במכבש. וכ"כ בברכ"י ג. וסיים שטוב להחמיר לקפלה שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט -קיפול הטלית בשבת ועוד דינים | כתיבת תגובה

ב – בגדים שמותר לכל הדעות לקפל

כתב בשש"כ טו, נ, שכל האיסור בקיפול הוא רק כשיש בזה תיקון, אבל אם רק מעמידו במצבו הרגיל לשימושו – מותר. לכן מותר להחזיר צווארון של מעיל, וכפל שבמכנסיים, ולסדר מגבעת שנתקמטה. שבזה מונע קמטים ולא מתקן הבגד. וכ"כ באז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט -קיפול הטלית בשבת ועוד דינים | כתיבת תגובה