ארכיון הקטגוריה: הלכה א – כללי בונה וסותר ומכה בפטיש

א – האם בניין לשעה אסור מהתורה

בניין לשעה הוא בניין טוב שיכול לעמוד זמן רב אלא שהכוונה לפרקו תוך זמן מסוים, כמו המשכן. אמרו בירושלמי שבת ז, ב: "מה בניין היה במקדש? שהיו נותנין קרשים על גבי אדנים. ולא לשעה היתה? אמר רבי יוסה: מכיון שהיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ב – סותר על מנת לבנות

סותר על מנת לבנות יש בו איסור תורה. וכתב ביסודי ישורון (מערכת לט מלכות עמ' קלג-ד) שגם אם לבסוף לא בנה, כיוון שסתר על מנת לבנות עבר באיסור תורה.

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ג – באיסור השקיית יציקת בטון

השקיית יציקת בטון, כתב בשש"כ כג, הערה קנד, בשם קצוה"ש קל, בדה"ש כא, שאסורה משום מכה בפטיש, ולרשז"א גם משום בונה. ואם כבר יצק בטון ואם לא ישקה אותו יפסיד. התיר במעשה אליהו להשקות את היציקה על ידי הערמה, שיטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה

ד – מי שננעלה עליו הדלת האם מותר לשבור אותה

עיין להלן כז, ב, ט, שאם ננעלה על קטן שעלול להיבעת, יש בזה סכנת נפשות ולכן התירו לפרוץ אותה. ואפילו אם תוך כך נעשה תיקון (מ"ב שכח, לח). ואם הדלת ננעלה על גדול, כאשר יש בכך צורך גדול מותר לשבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש | כתיבת תגובה