ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – ניקוי רצפה ותיקונים בבית

א – פתיחת כיור שנסתם

האוסרים נשענו על המובא בכתובות ס, א: "תניא נחום איש גליא אומר: צינור שעלו בו קשקשין ממעכן ברגלו בצנעא בשבת ואינו חושש. מאי טעמא? מתקן כלאחר יד (בשינוי) הוא ובמקום פסידא לא גזרו בה רבנן. אמר רב יוסף הלכה כנחום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית | כתיבת תגובה

ב – שימון דלת וגלגלי עגלה

האיסור מדרבנן משום 'מכה בפטיש', ואם בלא השימון לא ניתן היה להשתמש בדלת ובעגלה, האיסור היה מדאורייתא. וכ"כ במלכים אומניך ו, הערה א. ובילקוט יוסף שלח, הערה יג, נשאר בצ"ע מה תיקון יש בזה.

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית | כתיבת תגובה