ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – פתיחת קופסאות שימורים

א – קופסאות שימורים

משנה (שבת קמו, א): "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות (תאנים יבשות), ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי". ושם בגמרא הובאה ברייתא: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף". אלא שנחלקו הראשונים מה התירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ב – שתי הסיבות לחומרת החזו"א והתשובות לכך

אלא שהחזו"א (נא, א-יא) החמיר בזה וכתב: "יש לאסור משום גזירה דלמא יכוין לשם פתח… והרבה בני אדם דעתם על הקופסא לשמש בה להניח בה בורית או מסמרים וכיוצא בו… ואפשר דאף בדעתו לזורקה אין מתחשבים עם כוונתו, דלא מצינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ג – האם כדאי לנקוב חור בתחתית הקופסא

הציע בשש"כ ט, ג, לפתור את חשש החזו"א על ידי ניקוב הכלי בצידו או בתחתיתו, כך שבעת פתיחת הקופסא לא תוכל להיחשב כלי. וכך דעת מנחת יצחק ד, פב (לג-לח) אליבא דהחזו"א. אולם לדעת התהילה לדוד יש בזה איסור דרבנן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה