ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – פתיחת שקיות חלב וסוכר

א – פתיחת שקית חלב

בנוסף למקורות שהובאו בהערה 6 משבת קמו, א, לעניין שבירת חבית תאנים וחבית יין, וקריעת חותלות, אמרו בגמרא בביצה לא, ב: "אמר שמואל… חותמות שבכלים – מתיר מפקיע וחותך". רש"י: "כגון תיבה הנעולה על ידי קשר חבל, מתיר ומפקיע וחותך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ב – חומרת החזו"א

ולדעת החזו"א (נא, י), ההיתר לעשות פתח שישמש להוצאת היין מהחבית, הוא דווקא במגופה, שאינה חלק מהחבית. אבל בחבית עצמה אסור מדרבנן לעשות פתח שישמש להוצאת היין עד סיומו. ורק דרך קלקול, שלא יוכלו יותר להשתמש בחבית זו לשמירת יין, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ג – התשובה לדבריו

אמנם לעצם העניין יש להשיב שדין השקיות הללו כחותלות, ולא כגוף חבית מוסתקי. ובחותלות אין איסור לעשות פתח שיועיל להוצאת התכולה. ואין להקשות ממה שאמרו בביצה (לג, ב) בחבית מוסתקי שמותר לשוברה ובתנאי שלא יעשה אותה כלי, היינו שלא יעשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ד – האם יש חשש קורע בפתיחת השקיות

והיו אחרונים שהעלו חשש נוסף, שמא בפתיחת שקית חלב או סוכר או קרטון חלב יש חשש קורע (עיין ארח"ש יב, ו-ז; יב, יד). אבל כבר למדנו שהתירו קריעת חותל, וחיתוך חותמות של כלים, ולא חששו לקורע ובונה, כי האריזה הדומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ה – קריעת אריזות של טיטולים וממחטות וכדומה

לכאורה ממה שכתב במ"ב שמ, מא, ובאו"ה 'הניר', עפ"י פר"ח, שאסור לפתוח מעטפה של מכתב, ואפילו אם יש בזה צורך גדול, עולה שאסור לקרוע אריזות של דברים שאינם מאכל. אמנם הט"ז תקיט, סוסק"ה כתב בשם מהרי"ל בהל' יו"ט, שאם גוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה