ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול)

א – מכשיר שמיעה

כפי שלמדנו בהערה 3, יש שאסרו שימוש במכשיר שמיעה, וכ"כ דובב מישרים, לבושי יו"ט טו. ויש שאסרו לדבר עם מי שיש לו מכשיר שמיעה באוזן, כמובא בארח"ש כו, הערה לג, בשם ריש"א. וכ"כ בחוט שני ח"א עמ' רה, והתירו רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול) | כתיבת תגובה

ב – אינטרקום

יש מקום לומר שהשמעת קול דרך אינטרקום שנמצא בחדר והמדבר אינו מתקרב אליו הוא גרמא, כי עד שהקול מגיע לאינטרקום הוא נעשה כוח שני, וכמבואר בהערה 4. אלא שהתנאי ההכרחי להחשבת דבר כגרמא, שהמלאכה תעשה בשינוי, כמו שכתבתי לעיל בהרחבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול) | כתיבת תגובה

ג – מותר לדבר כשהאינטרקום נשאר בטעות פתוח

היסוד העיקרי להיתר משום שהוא 'גרמא' שבשעת הדחק הקילו בה. ובקדושת השבת ח"ב ע' כה, התיר כי הוא פס"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן. וריש"א חשש שהגברת הזרם במכשיר אולי אסורה מהתורה, ואע"פ כן התיר לדבר רגיל, כי אין זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול) | כתיבת תגובה