ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו

א – מקרר ששכחו לנתק את הנורה שנדלקת בפתיחתו

באג"מ או"ח ב, סח, התיר לבקש מגוי לפתוח מקרר ששכחו לנתק את הנורה שלו, גם מפני דעת העיטור, כמובא ברמ"א רעו, ב, שלצורך גדול מקילים באמירה לגוי אפילו במלאכה גמורה. וכאן שהמלאכה נעשית דרך אגב, גם כשאינו צורך גדול מותר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו | כתיבת תגובה

ב – לבקש מקטן לפתוח את הדלת כשאינו יודע שהנורה תדלק

כתב בספר מאור השבת  (ח"ד במכתבי רשז"א מכתב מט), ובשו"ת אול"צ (ח"ב מא, ג), ובחוט שני (ח"ד עמ' רצד), שאפשר לומר לקטן שאינו יודע שהנורה תידלק בעת פתיחת המקרר שיש במקרר אוכל שהקטן מעוניין בו, ואז הקטן יפתח את הדלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו | כתיבת תגובה

ג – לנתק את התקע מהשקע

בשו"ת הר צבי (ח"א, בהרר"י בשד"ה סו"ס קנא) התיר לומר לקטן להוציא את התקע המחבר את המקרר לזרם החשמלי, ויעשה כן בשעה שהמקרר איננו מופעל. וסמך על דעת שועה"ר שמג, ו, להתיר ספייה בדרבנן (הוצאת תקע) לצורך מצווה (סעודות שבת) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו | כתיבת תגובה

ד – כאשר ספק אם הנורה תידלק – האם נחשב כאינו מתכוון

עיין לעיל ט, ה, 2, ובהרחבות ט, ה, ח, לעניין ספק פסיק רישא. שלט"ז מותר כדין דבר שאינו מתכוון, ולרע"א אסור כדין ספק דאורייתא לחומרא. וכתב בבאו"ה שבשעת הדחק סומכים על הט"ז. ולעניין פתיחת מקרר שספק אם הנורה תידלק, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו | כתיבת תגובה

ה – החזרת התקע לשקע

להחזיר את השקע לתקע אסור. וכתב בשש"כ הערה מג, שבמיוחד יש לאסור כאשר עבר זמן רב מעת שהמנוע הפסיק לפעול, שאז יש חשש שמיד בעת שיחבר את התקע לשקע יתחיל מנוע הקירור הפועל על פי תרמוסטט לעבוד. ע"כ. ואם זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו | כתיבת תגובה