ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין

א – טלוויזיה במעגל סגור

עיין בארח"ש טו, לה, הערה נה, שלדעת ריש"א אסור לעמוד מול טלוויזיה כזו משום 'כותב', והאיסור דרבנן משום שאינו דרך כתיבה. ולרב נסים קרליץ האיסור מדרבנן, כי אינו נשמר באופן יציב. וכיוצא בזה לרשז"א השימוש במוניטור אסור מדרבנן. ואמנם בשו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין | כתיבת תגובה

ב – כניסה לבניין בעזרת יהודי שמחלל שבת

עיקר הסוגיה נתבררה בהלכה יא לעניין דלתות חשמליות, בהערה ובהרחבה. וכאן בכניסה לבניין כאשר ישנה אפשרות לפתוח את הדלת על ידי מפתח שנמצא בכיסו בלא איסור, והחילוני פתח את הדלת על ידי הלחצן החשמלי, יש מקום להקל, שכן לא נהנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין | כתיבת תגובה

ג – האם בשעת הדחק מותר ללחוץ על פעמון חשמלי בשינוי

עיין בקדושת השבת ח"ב ע' לא, שלפי רשז"א אם ילחץ בשינוי, באחורי אצבעותיו, יהיה זה שבות דשבות לצורך מצווה ומותר, וכך אמר הרב נבנצאל על פיו. אבל לריש"א אסור, ראשית כי חשש לדעת החזון איש. וגם לסוברים שהוא דרבנן יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין | כתיבת תגובה

ד – הלוחץ בטעות על פעמון חשמלי האם ירפה

לשש"כ כג, נו, מותר להרפות, מפני שבכל רגע שהוא לוחץ על הכפתור הוא גורם להמשכת זרימת החשמל, ואילו בהרפיה אינו עושה מעשה אלא רק גורם להפסקת הזרימה. אבל אם כשהכפתור אינו לחוץ נדלקת נורה, אסור להפסיק ללחוץ, ואין לומר שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין | כתיבת תגובה