ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – מערכות אזעקה בשבת

א – חברת שמירה ששולחת שומרים בשבת

בנוסף למבואר בהלכה ובהערה 16, עיין בקדושת השבת ח"ב עמ' נב-נה, שכתב בשם הרב אליהו, שמשום תקנתא לציבורא, שלא יהיה רכושם של דתיים הפקר, מותר בדיעבד להיות מנוי בחברת שמירה, ורק יאמר להם בעל פה שלא יבואו בשבת. למרות שבפועל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - מערכות אזעקה בשבת | כתיבת תגובה

ב – האם להשיב לטלפון מאת חברת השמירה

אם התקשרו מהחברה בעקבות הפעלת האזעקה, עולה השאלה האם בעלי הבית יענו. ולהלן כז, 10, כתבתי שהעיקר כדעת המתירים להודיע לאמבולנס על ביטול ההתרעה, כדי שלא יסעו בחינם, וכן הדין כאן. שאחר שהכרענו שהעיקר כדעת הסוברים שמניעת גניבות כרוכה בהצלת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - מערכות אזעקה בשבת | כתיבת תגובה

ג – הערה 16 – אזעקה של ארון קודש

חיבור מערכת האזעקה וניתוקה אסורים מהתורה למרן הרב זצ"ל ולחזון איש, ולסוברים שאיסור חשמל מדרבנן – האיסור מדרבנן. וכיוון שמדובר  במניעת הפסד גדול מותר לחבר ולנתק את המערכת בדרך של גרמא. היינו על ידי מפתח שכאשר מסובבים אותו, לאחר זמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - מערכות אזעקה בשבת | כתיבת תגובה