ארכיון הקטגוריה: הלכה טז – כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת

א – הפסקת פעולת אזעקה

גם בילקוט יוסף ח"ב ע' רעג-ד, הביא את דברי מלכים אמניך שהחמיר להלכה, וכתב שכן הסכים אביו. והרב הררי בקדושת השבת ח"א עמ' 220-246 הזכיר בשם כמה רבנים ומהם ריש"א לאסור. ומנגד הרב אריאל, הרב ליאור והרב נבנצאל – התירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טז - כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת | כתיבת תגובה