ארכיון הקטגוריה: הלכה יח – פתרונות גרמא של מכונים שונים

א – פתרונות גרמא של המכונים השונים

כפי שלמדנו, כל עשיית פעולה חשמלית בשבת – אסורה. ומאידך, למדנו (לעיל ט, ט) שכאשר אין עושים את הפעולה ממש, אלא רק גורמים להתרחשותה, אין בה איסור מן התורה. אבל חכמים אסרו לעשותה שלא במקום צורך גדול, וזהו ההיתר הנקרא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ב – הרב ל"י הלפרין (מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה) – מניעת המונע

לדעת הרב הלפרין, מותר מעיקר הדין לעשות מלאכה דאורייתא באופן של 'מניעת המונע'. למשל, אפשר לייצר 'מתג גרמא', שבתוכו מנגנון המאיר על קולט ומונע ממנו לפעול. ובשעה שלוחצים על המתג, מורידים מסך שמסתיר את האור מן הקולט, וברגע שהקולט אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ג – הדין ב'מניעת המונע'

הטענה העיקרית נגד חידושו של הרב הלפרין, שאסור לנעול דלת תוך כוונה להגביר את עוצמת להבת הנר. והסיבה שמותר לנעול דלת כנגד הנר, מפני שהשינוי בעוצמת הלהבה זניח והאדם איננו מכוון אליו כלל (עיין לעיל טז, ד). ולכך התכוון שועה"ר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ד – מכון צומ"ת – 'גרמא'

למכון צומ"ת ישנם שלושה פיתוחים לשימוש במכשירי חשמל בשבת. הראשון הוא מכשיר 'גרמא', והוא מכשיר שמותקן בו מנגנון עם שעון פנימי, שסורק בכל כמה שניות את מצבו של כפתור ההפעלה. אם הכפתור נמצא על מצב כיבוי – לא יקרה דבר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ה – מכון צומ"ת – המשכת מצב מלאכותית

בתחומין כז, עמ' 63 והלאה ביאר הרב ישראל רוזן עיקרון זה ויישומיו: מכשיר כבוי נידלק למשך שנייה או שתיים בכל מספר שניות או דקות ומיד נכבה שנית, וחוזר חלילה. וכשאדם לוחץ על מתג מסוים, אז בפעם הבאה שהמכשיר נדלק, הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ו – מכון צומ"ת – הוספת זרם חשמלי

חלק מהמכשירים של מכון צומ"ת מבוססים על עיקרון 'הוספת זרם חשמלי', על פיו השימוש במכשיר אינו בונה מעגל חשמלי חדש, אלא רק מגביר את עוצמת הזרם במעגל חשמלי קיים (עיין לדוגמא בתחומין כו, עמ' 83). למשל, הנהיגה בקלנועית מבוססת על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ז – האוסרים גרמא במכשיר שמתוכנן לכך

יש סוברים, שלא משנה כיצד פועל המכשיר, כיוון שהוא מתוכנן לגרום פעולה חשמלית אסורה, נחשב השימוש בו כדרך מלאכתו ואסור. כך דעת ציץ אליעזר כא, יג, הרב פיינשטיין, שבות יצחק גרמא, טו, טו, וארח"ש ח"ג כט, כז, בשם ריש"א, ובשו"ת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ח – המתירים גרמא

ואילו לדעת הרב שלמה גורן והרב עובדיה יוסף הדבר מותר (תחומין א, עמ' 517-518), וכך משמע ממכתבי הרב ישראלי (תחומין ח, עמ' 47-48) והרב נויבירט (תחומין כו, עמ' 90) למכון צומ"ת. וכן דעת אשמר"ש יט, ז, שבאופן עקרוני אין לאסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

ט – הלכה למעשה

למעשה נראה, שאם דרך השימוש במכשיר הוא כדרך שמשתמשים במכשיר כזה בחול – אסור להשתמש בו בשבת. ואף שבקרבי המכשיר שוכן מנגנון 'גרמא', כיוון שכך היא דרך פעולתם של מכשירים כאלה, אין לזה גדר של 'גרמא'. וכפי שכתבתי (לעיל ט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה

י – דריכת אזעקה בגרמא

לכאורה לפי מה שכתבתי, כיוון שדורכים את האזעקה באופן קבוע בשבתות בדרך של 'גרמא', כבר אין בזה שינוי ויהיה אסור. אלא שמשני צדדים יש להקל. ראשית, כאשר דריכת האזעקה נעשית על ידי השהייה ממושכת, הרבה מעבר למקובל, ההבדל בין חול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים, פתרונות גרמא של המכונים השונים | כתיבת תגובה