ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש

א – ההפרש בין כתיבה קבועה לכתיבה זמנית – עט שבת

בדרך כלל כאשר משתמשים ב'עט שבת', מעתיקים את החומר לכתב רגיל במוצאי שבת, כדי שיישמר למשך זמן רב. אמרו במשנה שבת קב, ב: "כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת – חייב". ואם אינה מתקיימת, אסורה מדרבנן. השאלה מהו גדר מתקיים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה

ב – סדר העדיפויות

סדר העדיפויות בכתיבה בשבת נתבאר בהלכה כסדרה בצבא ח"ג פרק ה, ושם העדיפו כתיבה במחשב על פני כתיבה ביד, כי ביארו שלרוה"פ הכתיבה במחשב דרבנן, אולם בצירוף דעת מרן הרב שכל שימוש בחשמל אסור מהתורה, יחד עם הסוברים שהואיל ורגילים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה

ג – טביעת אצבע

יעויין בהלכה כסדרה בצבא ח"ג ע' 84, שיש דעות אם טביעת אצבע אסורה מהתורה, מדין רושם. ולרב נבנצאל כיוון שאין לה משמעות מובנת לאנשים, אין בזה איסור תורה. ולכן לדעתו טביעת אצבע עדיפה על חתימה, אפילו היא ביד שמאל. אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש | כתיבת תגובה