ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – מלאכת צובע

א – כללים בצובע

כדרך אגב למדנו ממלאכת 'צובע' שיש ליופי חשיבות, וכאשר מיפים דבר, עושים בו שינוי משמעותי, ועל כן צביעה נחשבת מלאכה. גם צובע על צבע ישן, חייב. ועיין בבאו"ה לג, ד, 'פסול', שעולה ממנו שאולי אם צבע בשחור על גבי אדום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה

ב – אם כתב בצבע האם יש בזה גם איסור צובע?

בשולחן שלמה שמ, יא, ד, נוטה לסבור שאם בכתיבתו מכוון גם ליופי הצבע, הרי שעובר גם משום 'כותב' וגם משום 'צובע'. וכ"כ במנחת יצחק ג, כ, לעניין פיתוח תמונות, שעובר משום 'כותב' ו'צובע'.

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה

ג – צחצוח נעליים

מריחת משחה על הנעל אסורה גם משום 'ממרח', כ"כ כלכלת שבת, והובא בשעה"צ שכז, יז. כיוצא בזה מובא בשם רשז"א (שש"כ טו, הערה קלה) שאם משח את הנעל במשחה בערב שבת, וצחצח אותה בשבת, עבר על איסור 'ממחק', מפני שמחליק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה

ד – הכנת צבע

לרמב"ם שבת ט, יד, הכנת הצבע שבו צובעים אסור מהתורה, ולראב"ד יש בו איסור צביעה מדרבנן, אבל יש בו איסור לישה, כפי שלמדנו לגבי דיו. והובאה מחלוקתם במ"ב שכ, נט. פשוט שאין כל חשש צביעה במשקפיים שעדשותיהם מחליפות צבע, וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה

ה – צביעת בגד ופנים דרך לכלוך

היראים (סי' רעד), ואו"ז (ח"ב סג, ה), אסרו מדרבנן צביעת בגד דרך לכלוך. ודעה זו הובאה בשו"ע שכ, כ, כדעת יש מי שאומר בלא חולק. מנגד בדרכי משה הזכיר שהאגור היקל. וכן דעת רדב"ז (ח"ד סי' אלף רא), וחכם צבי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה

ו – סבון אסלה שיש בו צבע (הערה 4)

הרחבת ההערה: המחלוקת תלויה בכמה צדדים. א) האם יש איסור צביעה במים: לפמ"ג ומ"ב שכ, נו, אסור. אמנם כיוון שאינם נצבעים לזמן ארוך האיסור דרבנן. וי"א שמותר, כי הצבע אינו נתפס באופן שראוי לצבוע בו דברים אחרים (אור לציון א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מלאכת צובע | כתיבת תגובה