ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – השקיה

א – עד היכן צריך להרחיק בנטילת ידיים מהצמחים

עיין בדעת תורה למהרש"ם שלו, ג, שבעשבים האיסור לשפוך מים הוא רק עליהם ממש, ואין צריך להיזהר אפילו בתוך ג' טפחים, כי עיקר יניקתם כלפי מטה, כמ"ש התוס' קידושין כו, ובב"ב כז. אולם הוסיף שלפי זה באילנות יש לחוש בתוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השקיה | כתיבת תגובה

ב – האם דין משקים אחרים כדין מים

ליראים אסור לשפוך על הצמחים גם משקים אחרים ומי רגליים. ובשו"ע שלו, ג, פסק כדעת הסמ"ג והסמ"ק והתרומה, שסוברים שמי רגליים ויין אינם מצמיחים, הואיל והם חריפים ושורפים. אמנם בתפארת ישראל כתב, שלפי מחקרים מדעיים, מי רגליים מצמיחים, וכן חושש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השקיה | כתיבת תגובה

ג – האם מותר לירוק על צמחים

ראיתי בנשמת שבת ח"ג רח, שאוסר לירוק על מקום זרעים. שדינו שונה ממי רגליים שמזיקים. וכתב שבס' שביתת השבת מסתפק בזה וכתב שהיות והפוסקים לא הזכירו דבר זה על כן יש להחמיר. אח"כ כתב שיש לדון האם גם על אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השקיה | כתיבת תגובה

ד – סגירת ממטרות בשבת

לאחר שהגינה או השדה קיבלו את כמות המים הנצרכת, מותר לסגור את ברז המים (ציץ אליעזר ד, לא; שש"כ מב, מג; כו, ח). בשם החזון איש אמרו, שאם יש כמה ברזים, יזהר לסגור את הברז הראשי, שאם לא כן, יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - השקיה | כתיבת תגובה