ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – ענפים ופרחים שבאגרטל

א – הרחבות לדיני אגרטל

כתב בשולחן שלמה שלו, יב, שמותר להוציא פרחים מאגרטל מים, ואינו נחשב תולש. וכך אפשר אולי ללמוד ממ"ב שלו, נד, שהאיסור הוא רק להחזיר פרחים למים ולא להוציאם. ואף שאין הלכה כמהריק"ש שהתיר להניח במים ענפים עם פרחים שלא גמרו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ענפים ופרחים שבאגרטל | כתיבת תגובה

ב – למלא אגרטל במים ולהכניס לתוכו ענפים (הערה 8)

בשש"כ כו, כו, מחמיר כדעת התו"ש וח"א, שרק להחזיר מותר, ושלא כשעה"צ, שמתיר אף להניח במים המוכנים ענפים חדשים. וכיוון שהיא מחלוקת בדרבנן, קצת תימה מדוע החמיר. וכ"כ להקל בזה עפ"י שעה"צ בארח"ש יח, ה. ונטיתי להקל אפילו למלא מים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - ענפים ופרחים שבאגרטל | כתיבת תגובה