ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – האכלת בהמות וחיות

א – זריקת חיטים בשבת שירה

כתב מ"א שכד, ז: "יש נוהגין לתת חטין בשבת שירה לפני העופות, ואינו נכון, שהרי אין מזונותן עליך". וכ"כ מ"ב לא. ובערוה"ש ג, ישב המנהג, "שהרי אין אנו טורחים בשבילם אלא בשבילנו, דמרגלא בפי ההמון שהעופות אמרו שירה על הים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - האכלת בהמות וחיות | כתיבת תגובה

ב – האכלת בעלי חיים הפקר

עיין שו"ע שכד, יא, ומ"ב לא, שמשמע שאסור להאכיל בעלי חיים הפקר משום טרחה שלא לצורך. ע"כ. וממילא אם המאכלים שלהם אינם ראויים לבני אדם או לבעלי חיים שאנו צריכים להאכיל, הרי הם מוקצה. ועיין בארח"ש יט, הערות קנז, קפח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - האכלת בהמות וחיות | כתיבת תגובה