ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – שוחט

א – הערה 5 – הליכה במקום שבוודאי ידרוס נמלים

כתב בספר איסור והיתר (נט, לט) שאסור לדרוס בדרך הילוכו נמלים ושאר שקצים ורמשים. והובא להלכה בא"ר (שטז, לג), מ"ב (מח), שש"כ (כה, ד), מנו"א (ח"ג יח, ט) ושאר אחרונים. אולם נחלקו הפוסקים במקרה שפגע בנחיל נמלים ואין לו אפשרות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שוחט | כתיבת תגובה

ב – האם מותר להוריד מים בשירותים כשיש בהם ברחשים

למרות שאינו מעוניין בהריגת החרקים, לכתחילה אין להוריד את המים, וכפי שכתב בשש"כ כה, ד. ויסודו בדברי האיסור והיתר (נט, לט). אולם בשעת הצורך התיר בשו"ת מנחת יצחק י, כז, עפ"י שלושה טעמים: א) כבוד הבריות. ב) מלאכה שאין צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שוחט | כתיבת תגובה

ג – הריגת כינים

שבת יב, א: "תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: אין הורגין את המאכולת בשבת דברי בית שמאי, ובית הלל מתירין". ולפני כן הביאה הגמרא את דעת רבי אליעזר הסובר: "ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל". וכן מובא בשבת קז, ב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - שוחט | כתיבת תגובה