ארכיון הקטגוריה: פרק כא – הלכות הוצאה

א – רמזי מספר עשר וארבע

המספר עשר כולל בתוכו את כל המספרים, והעולם נברא בעשרה מאמרות (כנגד עשר הספירות), וכל מקום שמוקף מחיצה בגובה של עשרה טפחים, נעשה מובדל משאר המקומות בכל הבחינות שקיימות בעולם. ולכן בכל מקום מחיצה המבדילה בין שני מקומות צריכה להיות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - טעם איסור טלטול ד' אמות ברשות הרבים | כתיבת תגובה

א – ד' אמות הן ואלכסונן

בעירובין מח, א, לאחר שהובאה מחלוקת התנאים האם יש לאדם ארבע אמות או שמונה אמות, "אמר רבא: מחלוקת להלך (לתחומין) אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות – אין, טפי – לא". סיכם הרב פרץ ב'אוצר פסקי עירובין' סי' מח, שלדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - טלטול פחות פחות מד' אמות ברשות הרבים | כתיבת תגובה