ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – טלטול פחות פחות מד' אמות ברשות הרבים

א – ד' אמות הן ואלכסונן

בעירובין מח, א, לאחר שהובאה מחלוקת התנאים האם יש לאדם ארבע אמות או שמונה אמות, "אמר רבא: מחלוקת להלך (לתחומין) אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות – אין, טפי – לא". סיכם הרב פרץ ב'אוצר פסקי עירובין' סי' מח, שלדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - טלטול פחות פחות מד' אמות ברשות הרבים | כתיבת תגובה